Kursy

Badania psychologiczne i lekarskie zrobisz na miejscu w naszym ośrodku szkolenia.

Wszelkie materiały i pomoce dydaktyczne zapewniamy nieodpłatnie w cenie szkolenia.

KAT. A

UWAGA! Szkolenie indywidualne od zaraz!

Prawo jazdy tej kategorii uprawnia do kierowania motocyklem. Wymagany minimalny wiek to 24 lata. Jeżeli osoba nie posiada 24 lat musi posiadać najmniej przez 2 lata prawo jazdy kat."A2".

Kandydat na kierowcę winien dostarczyć przez rozpoczęciem szkolenia Profil Kandydata na kierowcę, który otrzyma w Starostwie po złożeniu dokumentów:

 • jedno zdjęcie (kolorowe, w pozycji frontalnej, o wymiarach 3,5x4,5cm)
 • dowód tożsamości
 • orzeczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kat."A"

SZKOLENIE - TEORIA DOMOWA

Szkolenie przewiduje:

 • 20 godz. zajęć praktycznych - jednostki lekcyjne 60.00 min. (indywidualnie z instruktorem prowadzącym)

Kandydat na kierowcę po otrzymaniu od nas materiałów dydaktycznych, przygotowuje się do egzaminu teoretycznego we własnym zakresie, a po pozytywnym jego zaliczeniu w ośrodku egzaminowania, wraca na szkolenie praktyczne - 20 godz. zegarowych i ponownie przystępuje do egzaminu tylko już praktycznego.

KOSZT SZKOLENIA: 1500 zł

KOSZT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ: 210 zł (na konto ośrodka egzaminującego)

SZKOLENIE PODSTAWOWE

Szkolenie przewiduje:

 • 30 godz. zajęć teoretycznych - jednostki lekcyjne 45.00 min.
 • 20 godz. zajęć praktycznych - jednostki lekcyjne 60.00 min. (indywidualnie z instruktorem prowadzącym)

Po zakończeniu wszystkich zajęć - egzamin wewnętrzny. Po jego pozytywnym zaliczeniu, osoba szkolona jest przedstawiana do egzaminu państwowego w wybranym przez siebie ośrodku egzaminowania.

KOSZT SZKOLENIA: 1700 zł

KOSZT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ: 210 zł (na konto ośrodka egzaminującego)

KAT. AM

UWAGA! Otwarcie kursu kat. AM dnia 01.10.2018 o godz. 16:00!

Prawo jazdy tej kategorii pozwala na prowadzenie pojazdów takich jak:
 • motorower (np. skuter) - pojazd dwu lub trójkołowy z silnikiem o pojemności nieprzekraczającej 50 cm2 lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW z ograniczeniem prędkości do 45 km/h;
 • czterokołowiec lekki (np. quad) - o masie własnej nieprzekraczającej 350 kg z ograniczeniem prędkości do 45 km/h.
Kierujący lub osoba przewożona tego typu pojazdami zobowiązani są używać w czasie jazdy kasków ochronnych spełniających odpowiednie warunki techniczne. Prawojazdy kategorii AM można otrzymać od 14 roku życia. Na kurs może zapisać się osoba na 3 miesiące przed podanym wiekiem za wcześniejsza zgodą rodzica lub opiekuna.

Kandydat na kierowcę winien dostarczyć przez rozpoczęciem szkolenia Profil Kandydata na kierowcę, który otrzyma w Starostwie po złożeniu dokumentów:

 • jedno zdjęcie (kolorowe, w pozycji frontalnej, o wymiarach 3,5x4,5cm)
 • dowód tożsamości
 • orzeczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kat."AM"

Szkolenie przewiduje:

 • min. 5 godz. zajęć teoretycznych - w ramach szkolenia w naszym ośrodku oferujemy 10 godz. - jednostki lekcyjne 45.00 min.,
 • min. 5 godz. zajęć praktycznych - w ramach szkolenia w naszym ośrodku oferujemy 10 godz. - jednostki lekcyjne 60.00 min., ustalane indywidualnie z instruktorem praktycznej nauki kierowania pojazdem

Po zakończeniu wszystkich zajęć - egzamin wewnętrzny. Po jego pozytywnym zaliczeniu, osoba szkolona jest przedstawiana do egzaminu państwowego w wybranym przez siebie ośrodku egzaminowania.

KOSZT SZKOLENIA: 650 zł

KOSZT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ: 170 zł (na konto ośrodka egzaminującego)

KAT. B

UWAGA! Otwarcie kursu kat. B dnia 03.12.2018r. o godz. 16:00!

Uprawnia do kierowania pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu i motocykla). Uprawnia też do kierowania ciągnikiem rolniczym bez przyczep(y), a także pojazdem wolnobieżnym. Na kurs możne zapisać osoba na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Kandydat na kierowcę winien dostarczyć przez rozpoczęciem szkolenia Profil Kandydata na kierowcę, który otrzyma w Starostwie po złożeniu dokumentów:

 • jedno zdjęcie (kolorowe, w pozycji frontalnej, o wymiarach 3,5x4,5cm)
 • dowód tożsamości
 • orzeczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem w zakresie prawa jazdy kat."B"

KOSZT SZKOLENIA: 1600 zł

KOSZT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ: 170 zł (na konto ośrodka egzaminującego)

Szkolenie przewiduje:

 • min. 26 godz. zajęć teoretycznych - jednostki lekcyjne 45.00 min., zwykle odbywają się w poniedziałki i środy od godz. 16:00 do 20:00
 • min. 30 godz. zajęć praktycznych - jednostki lekcyjne 60.00 min., ustalane indywidualnie z instruktorem praktycznej nauki kierowania pojazdem
 • min. 4 godz. zajęć z udzielania przedlekarskiej pomocy medycznej - zwolnieni z tych zajęć są lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni
 • egzamin wewnętrzny zarówno teoretyczny jak i praktyczny (1 dodatkowa godz. egzaminu praktycznego)

KAT. B+E

UWAGA! Szkolenie indywidualne od zaraz!

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o d.m.c. nieprzekraczającej 3,5t. Łącznie z przyczepą a także ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Kandydat na kierowcę winien dostarczyć przez rozpoczęciem szkolenia Profil Kandydata na kierowcę, który otrzyma w Starostwie po złożeniu dokumentów:

 • jedno zdjęcie (kolorowe, w pozycji frontalnej, o wymiarach 3,5x4,5cm)
 • dowód tożsamości
 • prawo jazdy kat."B" lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu na prawo jazdy kat."B"
 • orzeczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem kat."B+E"

Szkolenie 15 godz. zegarowych zajęć praktycznych, nie ma obowiązkowych zajęć teoretycznych!!! Egzamin państwowy tylko z jazdy.

Szkolenie praktyczne odbywa się pojazdem Renault CDI z przyczepą - przystosowanym i przeznaczonym do nauki jazdy.

KOSZT SZKOLENIA: 1000 zł

KOSZT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ: 210 zł (na konto ośrodka egzaminującego)

KAT. C

UWAGA! Otwarcie kursu indywidualnie w dogodnym dla kandydata terminie!

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t., z wyjątkiem autobusu a także pojazdem wolnobieżnym i ciągnikiem rolniczym (bez przyczep/y).

Kandydat na kierowcę winien dostarczyć przez rozpoczęciem szkolenia Profil Kandydata na kierowcę, który otrzyma w Starostwie po złożeniu dokumentów:

 • jedno zdjęcie (kolorowe, w pozycji frontalnej, o wymiarach 3,5x4,5cm)
 • dowód tożsamości
 • orzeczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem kat."C"
 • orzeczenie psychologiczne o braku p/wskazań psych. do kierowania pojazdem kat."C"

Szkolenie przewiduje:

 • min. 20 godz. zajęć teoretycznych
 • min. 30 godz. zajęć praktycznych
 • egzamin wewnętrzny

KOSZT SZKOLENIA: 2400 zł (możliwość rozłożenia tej kwoty na raty)

KOSZT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ: 230 zł (na konto ośrodka egzaminującego)

KAT. C+E

UWAGA! Szkolenie indywidualne od zaraz!

Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t. z przyczepą (przyczepami), a także pojazdem wolnobieżnym i ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Kandydat na kierowcę winien dostarczyć przez rozpoczęciem szkolenia Profil Kandydata na kierowcę, który otrzyma w Starostwie po złożeniu dokumentów:

 • jedno zdjęcie (kolorowe, w pozycji frontalnej, o wymiarach 3,5x4,5cm)
 • dowód tożsamości
 • orzeczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem kat."C+E"
 • orzeczenie psychologiczne o braku p/wskazań psych.do kierowania pojazdem kat."C+E"
 • prawo jazdy kat.C lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu tej kategorii prawa jazdy

Szkolenie przewiduje min. 25 godz. zegarowych zajęć praktycznych, nie ma obowiązkowych zajęć teoretycznych!!! Egzamin państwowy tylko z jazdy.

KOSZT SZKOLENIA: 2100 zł Rabat dla osób, które ukończyły kurs na kat "C"!

KOSZT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ: 245 zł (na konto ośrodka egzaminującego)

KAT. C/C+E

UWAGA! Szkolenie równoległe! Otwarcie kursu indywidualnie w dogodnym dla kandydata terminie!

Kurs równoległy, który uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t z przyczepą (przyczepami)., z wyjątkiem autobusu a także pojazdem wolnobieżnym i ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).

Kandydat na kierowcę winien dostarczyć przez rozpoczęciem szkolenia Profil Kandydata na kierowcę, który otrzyma w Starostwie po złożeniu dokumentów:

 • jedno zdjęcie (kolorowe, w pozycji frontalnej, o wymiarach 3,5x4,5cm)
 • dowód tożsamości
 • orzeczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem kat."C+E"
 • orzeczenie psychologiczne o braku p/wskazań psych. do kierowania pojazdem kat."C+E"

Szkolenie przewiduje:

 • min. 20 godz. zajęć teoretycznych
 • min. 20 godz. zajęć praktycznych na kat. "C"
 • min. 25 godz. zajęć praktycznych na kat. "C+E"
 • egzamin wewnętrzny i państwowy tylko praktycznty

KOSZT SZKOLENIA: 4000 zł (możliwość rozłożenia tej kwoty na raty)

KOSZT OPŁATY EGZAMINACYJNEJ: 475 zł (na konto ośrodka egzaminującego)

KAT. D

UWAGA! Szkolenie indywidualne w dogodnym dla kandydata terminie!

Uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Kandydat na kierowcę winien dostarczyć przez rozpoczęciem szkolenia Profil Kandydata na kierowcę, który otrzyma w Starostwie po złożeniu dokumentów:

 • jedno zdjęcie (kolorowe, w pozycji frontalnej, o wymiarach 3,5x4,5cm)
 • dowód tożsamości
 • orzeczenie lekarskie o braku p/wskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem kat."D"
 • orzeczenie psychologiczne o braku p/wskazań psych.do kierowania pojazdem kat."D"
 • prawo jazdy kat.C lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu tej kategorii prawa jazdy

KOSZT SZKOLENIA: 3200 zł (dla osób posiadających prawo jazdy kat. "C", opłaty za kurs można rozłożyć na raty)

KOSZT SZKOLENIA: 4700 zł (dla osób posiadających prawo jazdy kat. "B", opłaty za kurs można rozłożyć na raty)

Szkolenie przewiduje:

 • min. 20 godz. zajęć teoretycznych
 • min. 60 godz. zajęć praktycznych dla osób posiadających prawo jazdy kat. "B"
 • lub
 • min. 40 godz. zajęć praktycznych dla osób posiadających prawo jazdy kat. "C"
 • egzamin wewnętrzny

UWAGA! ADR kurs podstawowy i cysterny - Otwarcie w dniu 27.12.2018r. o godz. 16:00!

KURS ADR

Umowa ADR, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 619), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 191 z późn. zm.).
 • Kurs podstawowy – dla kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły.
 • Kurs uzupełniający – dla kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat (mogą to uczynić w ostatnim roku ważności kursu).

Warunki przystąpienia kandydata do kursu ADR:

 • Wiek – ukończone 21 lat;
 • Spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.

Rodzaje kursów ADR:

 • Szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas - szkolenie dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 • Szkolenie specjalistyczne ADR dla cystern - szkolenie po ukończonym szkoleniu podstawowym ADR.  Dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 • Szkolenie specjalistyczne  ADR dla klasy 1 - szkolenie po ukończonym szkoleniu podstawowym ADR.  Dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe.
 • Szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 7 - szkolenie po ukończonym szkoleniu podstawowym ADR. Dotyczy  przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze.

KOSZT SZKOLENIA PODSTAWOWEGO: 550 zł

KOSZT SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO - CYSTERNY: 250 zł

Zaświadczenie ADR potwierdza posiadanie uprawnień, które umożliwiają pracę kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą.

SZKOLENIE OKRESOWE

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Zgodnie z ustawą o Transporcie Drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874) każdy kierowca wykonujący transport drogowy jest obowiązany uzyskać kwalifikację wstępną lub ukończyć szkolenie okresowe (art. 39 a ust. 1 pkt 5 i 6). Zasady szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010r. r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 314).

Szkolenie okresowe metodą e-learningu polega na uczeniu się z wykorzystaniem technik komputerowych. Nie czekasz na grupę, możesz uczyć się sam w dogodnym dla siebie czasie. Warunkiem skorzystania z tej metody jest praca na komputerach w naszym OSK, nie ma możliwości samodzielnej pracy w domu. Cały kurs opracowany jest tak, że znajomość komputera nie jest potrzebna. Po odbyciu całego cyklu szkolenia otrzymasz świadectwo kwalifikacji zawodowej, które złożysz w wydziale komunikacji celem wymiany prawa jazdy na nowe z adnotacją kodu unijnego 95

Szkolenie okresowe obejmuje:

 • 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego
 • 14 godzin zajęć w ramach modułów szkolenia okresowego, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy

KOSZT SZKOLENIA: 400 zł (dla osób, które pierwsze szkolenie okresowe odbywały w naszym ośrodku)

KOSZT SZKOLENIA: 500 zł


Kwalifikacja wstępna dla osób, które nie mają ukończonych 21 lat (obejmuje 280 godzin zajęć, w tym):

 • 195 godz. zajęć teoretycznych w części podstawowej
 • 65 godz. zajęć teoretycznych w części specjalistycznej
 • 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, które mają ukończone 21 lat (obejmuje 140 godzin zajęć, w tym):

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 8 zajęć praktycznych i 2 godziny zajęć praktycznych w warunkach specjalnych lub 1 godz. zajęć na symulatorze